THÔNG TIN LIÊN QUAN

logo-wonmed

HOTLINE: 0325269326

Trang chủ » Thông tin liên quan

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Chỉ thị Marine equipment EU:305/2011

 • Mô tả

  Quy định (EU) số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2011 đặt ra các điều kiện hài hòa cho việc tiếp thị các sản phẩm xây dựng và bãi bỏ Chỉ thị 89/106/EEC của Hội đồng

 • Chỉ thị In Diagnostic Medical Device EU 2017/746

 • Mô tả

  Sửa đổi Quy định (EU) 2017/746 liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp đối với một số thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm và việc hoãn áp dụng các điều kiện đối với các thiết bị nội bộ.

 • Chỉ thị Active Implantable Medical Device 90/385/EEC

 • Mô tả

  Định nghĩa theo Chỉ thị 90/385 / EEC về tính gần đúng của luật pháp của các Quốc gia Thành viên về các thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động.

 • Chỉ thị Medical Device EU 2017/745

 • Mô tả

  MDR 2017/745 có tổng cộng 10 chương với 123 điều khoản, 17 phụ lục. (trong khi MDD 93/42/EEC có 23 điều và 12 phụ lục)

 • Chỉ thị Low voltage (lvd) EC:2014/35/EU

 • Mô tả

  Chỉ thị điện áp thấp (Low Voltage) EC:2014/35/EU cung cấp mức độ bảo vệ cao tại châu Âu.

 • ISO 14001 là gì

 • Mô tả

  Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 có nhiều tiêu chuẩn trong đó tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn trung tâm.

 • Chỉ thị Machinery Directive EC:2006/43/EC

 • Mô tả

  Ngày 17 tháng 5 năm 2006 Ủy ban Châu Âu ban hành Chỉ thị máy móc mới nhất (2006/42/EC).

 • Xuất khẩu thiết bị y tế vào Châu Âu

 • Mô tả

  Thiết bị y tế và đồ bảo hộ cá nhân nào cần có chứng nhận CЄ Marking để đủ điều kiện xuất khẩu...

 • Cấp chứng nhận ISO quốc tế

 • Mô tả

  ISO là Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế là cơ quan thiết lập Tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các tiêu chuẩn thương mại ...

 • Đào tạo và chứng nhận ISO 13485 - Vulcan

 • Mô tả

  Won-Med tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo ISO 13485 và cấp chứng nhận ISO 13485 cho Vulcan...

 • ISO 27001 là gì

 • Mô tả

  Là tiêu chuẩn hướng dẫn về việc Quản lý thông tin. Tiêu chuẩn đưa ra yêu cầu thiết lập, vận hành, ...

 • ISO 13485 là gì

 • Mô tả

  ISO 13485:2016 - Đây là tiêu chuẩn thiết bị y tế đã được công nhận toàn cầu và áp dụng chính thức ...

 • ISO 9001:2015 là gì?

 • Mô tả

  ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển...

 • Chính sách bảo mật thông tin Won-Med

 • Mô tả

  Chính sách bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định bảo mật, cam kết sử dụng thông tin ...

 • Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

  Liên hệ copy

  Họ tên(*)
  Trường bắt buộc

  Điện thoại
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Dịch vụ cần báo giá(*)
  Trường bắt buộc

  Đăng ký