Đào tạo chuyên gia đánh giá ISO

logo-wonmed

HOTLINE: 0325269326

Trang chủ » Đào tạo

Đào tạo

Results 1 - 3 of 3
Sắp xếp
Đào tạo ISO 13485

Đào tạo ISO 13485

Đào tạo cán bộ quản lý, Trưởng các bộ phận, các chuyên gia chất lượng thiết bị y tế có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng và ISO 13485:2016

Liên hệ
Đào tạo ISO 14001

Đào tạo ISO 14001

Đào tạo chuyên gia đánh giá Viên ISO 14001  Hệ thống quản lý môi trường.

Đối tượng tham gia là những chuyên gia đánh giá ISO, các cá nhân, nhà quản lý, nhà sản xuất của các tổ chức, doanh nghiệp.

Won-Med cung cấp dịch vụ đào tạo ISO, cấp chứng chỉ đánh giá viên có giá trị quốc tế.

Liên hệ
Đào tạo ISO 9001

Đào tạo ISO 9001

Nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001 là một trang bị kiến thức nền tảng vô cùng quan trọng.

Won-Med cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên gia đánh giá viên, đào tạo nhận thức và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001.

Doanh nghiệp cần đào tạo nhận thức, đánh giá nội bộ về ISO 9001 hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Liên hệ

Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

Liên hệ

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Dịch vụ cần báo giá(*)
Trường bắt buộc

Đăng ký

THÔNG TIN LIÊN QUAN

Chỉ thị Marine equipment EU:305/2011

 • Mô tả

  Quy định (EU) số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2011 đặt ra các điều kiện hài hòa cho việc tiếp thị các sản phẩm xây dựng và bãi bỏ Chỉ thị 89/106/EEC của Hội đồng

 • Chỉ thị In Diagnostic Medical Device EU 2017/746

 • Mô tả

  Sửa đổi Quy định (EU) 2017/746 liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp đối với một số thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm và việc hoãn áp dụng các điều kiện đối với các thiết bị nội bộ.

 • Chỉ thị Active Implantable Medical Device 90/385/EEC

 • Mô tả

  Định nghĩa theo Chỉ thị 90/385 / EEC về tính gần đúng của luật pháp của các Quốc gia Thành viên về các thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động.

 • Chỉ thị Medical Device EU 2017/745

 • Mô tả

  MDR 2017/745 có tổng cộng 10 chương với 123 điều khoản, 17 phụ lục. (trong khi MDD 93/42/EEC có 23 điều và 12 phụ lục)

 • Chỉ thị Low voltage (lvd) EC:2014/35/EU

 • Mô tả

  Chỉ thị điện áp thấp (Low Voltage) EC:2014/35/EU cung cấp mức độ bảo vệ cao tại châu Âu.

 • ISO 14001 là gì

 • Mô tả

  Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 có nhiều tiêu chuẩn trong đó tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn trung tâm.

 • Xem tất cả >>

  Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

  Liên hệ copy

  Họ tên(*)
  Trường bắt buộc

  Điện thoại
  Invalid Input

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Dịch vụ cần báo giá(*)
  Trường bắt buộc

  Đăng ký