Chỉ thị Marine equipment EU:305/2011

logo-wonmed

HOTLINE: 0325269326

Trang chủ » Thông tin liên quan » Chỉ thị Marine equipment EU:305/2011

Chỉ thị Marine equipment EU:305/2011

Hiểu rỏ về Chỉ thị Marine equipment EU 305/2011.

Tiêu đề chính thức: Quy định (EU) số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 9 tháng 3 năm 2011 đặt ra các điều kiện hài hòa cho việc tiếp thị các sản phẩm xây dựng và bãi bỏ Chỉ thị 89/106/EEC của Hội đồng.

 

Mục tiêu: Mục tiêu chính của Quy định về sản phẩm xây dựng là đạt được sự vận hành đúng đắn của thị trường nội bộ đối với các sản phẩm xây dựng bằng các thông số kỹ thuật hài hòa để thể hiện hiệu suất của các sản phẩm xây dựng.Quy định này là một chỉ thị của Liên minh Châu Âu, được đặt ra với mục đích làm cho các tòa nhà an toàn hơn.

gan-nhan-ce-marking

Cấu trúc kim loại được sử dụng trong các công trình xây dựng nhằm cung cấp độ bền cơ học, độ ổn định và khẳ năng chống cháy. Tất cả các bộ phận kết cấu và bộ dụng cụ kết cấu phải tuân thủ các yêu cầu của quy định sản phẩm xây dựng EU số 305/2011 đối với dấu CE.

Việc dánh giá kết cấu đàm thép, kết cấu nhôm theo hệ thống đánh giá 2+, đòi hỏi phải có sự can thiệp của cơ quan thông báo để thực hiện việc kiểm tra ban đầu và kiểm tra theo dõi của kiểm soát sản xuất nhà máy.

Một số sản phẩm đặt thù như cáp, quy định cụ thể với tên gọi CPR, và cụ thể là một loạt các tiêu chí phân loại được gọi là "Euroclasses" tạo ra một tập hợp chung các đặc điểm hiệu suất, quy trình kiểm tra và tài liệu. Nó cũng tạo ra một tiến trình tuân thủ cho tất cả những người trong chuỗi cung ứng, từ những người chỉ định, thông qua sản xuất và phân phối đến các tổ chức lắp đặt. Mục tiêu của CPR là cải thiện độ an toàn của tòa nhà, đạt được thông qua tập hợp các thông số kỹ thuật phản ứng với hỏa hoạn, cho phép các cơ quan quản lý địa phương và khách hàng lựa chọn yêu cầu về hiệu suất ở cấp quốc gia hoặc dự án từ các cấp độ Euro được định nghĩa trong EN 50575: 2014.

 

Sản phẩm nào được điều chỉnh bởi Quy định 305/2011 (CPR) về sản phẩm xây dựng?

Chứng nhận CE nó là bắt buộc với tất cả các sản phẩm vật liệu xây dựng được sử dụng tại Châu Âu. Bao gồm các sản phẩm cụ thể: Kết cấu thép, que hàn, bu lông, sản phẩm giao thông đường bộ, vòng bi kiến trúc, vật liệu sàn, vật liệu cách nhiệt, tấm chống thấm, cáp điện.

 

Quy định này đặt ra các điều kiện để đưa hoặc cung cấp ra thị trường các sản phẩm xây dựng bằng cách thiết lập các quy tắc hài hòa về cách thể hiện hiệu suất của các sản phẩm xây dựng liên quan đến các đặc tính cơ bản của chúng và về việc sử dụng dấu CE trên các sản phẩm đó. CPR có tính ràng buộc, toàn bộ và được áp dụng trực tiếp tại tất cả các Quốc gia Thành viên của Liên minh Châu Âu.

 

CPR yêu cầu bảy yêu cầu cơ bản phải được đáp ứng bởi tất cả các công trình xây dựng:

- Sức đề kháng cơ học và ổn định

- An toàn khi có hỏa hoạn

- Vệ sinh, sức khỏe và môi trường

- An toàn và khả năng tiếp cận trong sử dụng

- Bảo vệ chống lại tiếng ồn

- Tiết kiệm năng lượng và giữ nhiệt

- Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

 

Đối với các mục đích của Quy định này, các định nghĩa sau đây được áp dụng:

'Sản phẩm xây dựng' có nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc bộ dụng cụ nào được sản xuất và đưa ra thị trường để kết hợp lâu dài trong các công trình xây dựng hoặc các bộ phận của chúng và hiệu suất của chúng có ảnh hưởng đến hiệu suất của công trình xây dựng đối với các yêu cầu cơ bản cho công trình xây dựng;

‘bộ’ có nghĩa là một sản phẩm xây dựng được đưa ra thị trường bởi một nhà sản xuất duy nhất như một bộ gồm ít nhất hai bộ phận riêng biệt cần được lắp ráp lại với nhau để đưa vào công trình xây dựng;

'công trình xây dựng' có nghĩa là các tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng;

“đặc tính cơ bản” là những đặc tính của sản phẩm xây dựng liên quan đến các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng;

“công năng của sản phẩm xây dựng” là công năng liên quan đến các đặc tính cơ bản liên quan, được thể hiện theo cấp, hạng hoặc trong bản mô tả;

‘cấp độ’ có nghĩa là kết quả đánh giá tính năng của một sản phẩm xây dựng liên quan đến các đặc tính cơ bản của nó, được thể hiện dưới dạng giá trị số;

‘hạng’ có nghĩa là một loạt các cấp độ, được giới hạn bởi giá trị tối thiểu và tối đa, về tính năng của một sản phẩm xây dựng;

"mức ngưỡng” là mức công năng tối thiểu hoặc tối đa của một đặc tính cơ bản của sản phẩm xây dựng.

Nói cách khác, CPR áp dụng cho các sản phẩm xây dựng có ảnh hưởng đến hiệu suất của công trình xây dựng đối với các yêu cầu cơ bản đối với công trình xây dựng và được quy định trong các tiêu chuẩn hài hòa của Châu Âu hoặc phê duyệt kỹ thuật của Châu Âu.

 

Cách Tuân thủ Quy định về Sản phẩm Xây dựng 305/2011:

- Xác định những tiêu chuẩn hài hòa của Châu Âu được áp dụng;

- Xác định các Quốc gia Thành viên EU mà nhà sản xuất muốn đưa sản phẩm xây dựng vào thị trường, cũng như xác định xem các Quốc gia Thành viên này có các yêu cầu về tiêu chí hiệu suất cụ thể hay không;

- Thử nghiệm theo các thử nghiệm hiện hành được chỉ định trong (các) tiêu chuẩn hài hòa của Châu Âu và áp dụng nhãn, tài liệu và các yêu cầu khác từ (các) tiêu chuẩn đó;

- Thiết lập hệ thống kiểm soát sản xuất của nhà máy;

- Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật trong (các) tiêu chuẩn hài hòa của Châu Âu, sự phù hợp của sản phẩm xây dựng phải được xác nhận bởi Notified Body hoặc sự phù hợp có thể do nhà sản xuất tự công bố;

- Hiệu suất của sản phẩm xây dựng phải được khai báo trên sản phẩm theo định dạng được xác định trong (các) tiêu chuẩn hài hòa của Châu Âu.

 

Quý doanh nghiệp cần thực hiện chứng nhận CE cho sản phẩm vật liệu xây dựng của doanh nghiệp mình sản xuất hãy liên hiện với Won-Med để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

Liên hệ copy

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Dịch vụ cần báo giá(*)
Trường bắt buộc

Đăng ký