Chứng nhận ISO 22000 quốc tế | Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

logo-wonmed

HOTLINE: 0325269326

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000
Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000
Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000:2018

Lượt xem : 3348

Cấp chứng nhận ISO 22000:2018.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Có giá trị toàn cầu ở 77 quốc gia trên toàn thế giới.

Được hướng dẫn và đánh giá bởi những chuyên gia quốc tế của những tổ chức hàng đầu.

Liên hệ

Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

Liên hệ copy

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Dịch vụ cần báo giá(*)
Trường bắt buộc

Đăng ký