Chứng nhận HACCP | Cấp chứng nhận HACCP - điểm kiểm soát tới hạn

logo-wonmed

HOTLINE: 0325269326

Chứng nhận HACCPChứng nhận HACCP
Chứng nhận HACCPChứng nhận HACCP

Chứng nhận HACCP

Lượt xem : 1544

HACCP là viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points.

Đây là hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.

HACCP được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất thực phẩm.

Liên hệ

Gửi thông tin để nhận giá và tư vấn

Liên hệ copy

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Dịch vụ cần báo giá(*)
Trường bắt buộc

Đăng ký